Buwan ng Wika 2018 (Tema)

Maraming mag-aaral ang nagtatanong kung ano ang tema ng Buwan ng Wika ngayong taong 2018.

Opisyal na ipinalabas ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) noong Hunyo 14, 2018, na ang tema ng Buwan ng Wika nitong taong 2018 ay “Filipino: Wika ng Saliksik.”

Bakit kaya ito ang napiling tema?

Nais ng KWF na kilalanin ang wikang Filipino bilang midyum sa paglikha at pagpapalaganap ng pambansang karunungan at kaunlaran.

Sa pamamagitan ng temang ito, layon daw ng KWF na palaganapin ang wikang Filipino sa iba’t ibang larangan ng karunungan, lalo na sa agham at matematika.

Ang “saliksik” ay katumbas ng salitang "research" sa Ingles. Ang ibig sabihin nito ay matalik na paghahanap. Naghahanap tayo ng sagot o mga sagot sa ating mga katanungan.

Ang akto ng paghahanap na ito ay tinatawag na “pananaliksik.”

Gusto ng KWF na gamitin natin ang wikang Filipino sa pagsasaliksik natin ng kaalaman.

Ilang mga halimbawa ng paggamit ng wikang Filipino sa pagsasaliksik ng kaalaman:

  • Kung magsusulat ng thesis o research paper, lalo na sa larangan ng agham at matematika, gamitin ang wikang Filipino sa pagsulat ng mga salita at pangungusap
  • Kung magpapalathala ng sariling libro, isulat ito sa wikang Filipino
  • Kung gagawa ng blog o website, gamitin ang wikang Filipino
  • Sakaling doktor o tagapagpayo sa mga maysakit, gamitin ang wikang Filipino
  • Kung nagtuturo ng Math o Science, sikaping gamitin ang wikang Filipino sa pagtuturo
Nais ng KWF na habang papalago ang kaalaman sa siyensa at matematika, mapapalago rin natin ang wikang sariling atin – ang wikang Filipino.

Learn Tagalog!

Here are a few random Tagalog phrases you can use as translations for common English expressions:

Kamusta ang buhay? - How's life?
May bago ba? - What's new?
Wala naman - Nothing much.
Ikaw? Kamusta ka naman? - You? And how are you?

Anong pangalan mo? - What's your name?
Ang bait mo naman. - You are so kind.  

Anong ginagawa mo? - What are you doing?

Pagod na 'ko - I'm tired already.
Ang lamig - It's cold.
Ang init - It's hot.

Nasaan ka ba? - Where are you.
Halika rito. - Come here.
May ipapakita ako sa iyo. - I will show you something.

Ano ba ang gusto mo? - So what do you want?
Hindi ko alam - I don't know.

Salamat - Thank you.
Walang anuman- You're welcome.PRONOUNS

Ako - Me/ I
Ikaw - You
Siya - Him/Her
Yun - That
Sila - Them
Kami - We/Us
Kayo - You guys.  
Pati / at / at saka - And


Sa iyo - Singular
Sa inyo - Plural

In many cases, even if you are talking to one person, it's better to use plural. 

When addressing elders, Filipino statements with the word "po" attached is used. 

Example: May ipapakita po ako sa inyo.

For a more organized presentation, visit TagalogLang.com to learn Tagalog