Happy Halloween in Tagalog!


There really is no Halloween in old Philippine traditions, although the arrival of foreigners definitely changed that. We owe it to the Spanish religious customs that the first day of November is a national holiday. It is a big family affair at the cemetery. The tombs are cleaned and people play cards. It's almost festive.

Hinilawod (Epiko ng mga Bisaya)

*Ang Pag-iibigan nina Diwatang Alunsina at Datu Paubari*

HINILAWOD

(Epiko ng mga Bisaya)

Ipinag-utos ni Kaptan, ang hari ng mga diyos at diyosa, na ang magandang diwatang si Alunsina ay ikasal pagsapit niya sa edad ng pagdadalaga. Maraming makikisig na diyos sa iba’t ibang bahagi ng daigdig ang naghangad sa kaniyang kamay subalit silang lahat ay nabigo dahil si Alunsina ay umibig at nagpakasal sa isang mortal na si Datu Paubari, ang pinuno ng Halawod.